banner-bec

Co je to BEC: 'BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE'?

BEC jsou tři odborné zkoušky, které ověřují znalost angličtiny v obchodním prostředí. Každá zkouška obsahuje moduly ústního projevu, písemného projevu, porozumění textu a porozumění poslechu.

PRO KOHO JSOU URČENÉ ZKOUŠKY BEC?

 • BEC Preliminary: Zkouška PRELIMINARY je pro kandidáty se základní a nižší střední úrovní znalosti anglického jazyka.
 • BEC Vantage: Zkouška je pro kandidáty se středně pokročilou úrovní anglického jazyka, kteří již pracují nebo se připravují na zaměstnání v obchodní sféře, od všeobecných kancelářských povolání po výrobu a finanční služby
 • BEC Higher: Zkouška je zaměřená na studenty, kteří již získali nebo získávají obchodní a administrativní zkušenosti. Posluchači na této úrovni by měli zvládnout složitější větné konstrukce a předvést znalosti slovní zásoby velkého rozsahu.


Zkoušky jsou vhodné pro uchazeče, kteří musí komunikovat se svými zahraničními partnery nebo plánují svou kariéru v obchodním sektoru a rádi by zvýšili své šance na pracovním trhu.


 

Více informací

CO SE TESTUJE VE ZKOUŠCE B.E.C?

Ve všech třech úrovních se vyskytuje odborná slovní zásoba napříč všemi částmi zkoušek.

Témata, která jsou zahrnutá ve zkoušce BEC jsou: osobní identifikace, kancelář, celkové podnikatelské prostředí a jeho rutina, volný čas, vztah s kolegy a klienty, cestování a obchodní jednání, telefonování, zdraví a bezpečnost, struktura společnosti, procesy, systémy, produkty a služeb, výsledky a úspěchy, obchodní záležitosti.

S JAKÝMI TYPY OTÁZEK SE MŮŽETE SETKAT VE ZKOUŠCE BEC?

Čtení a porozumění textu

 • otázky s odpovědi z několika možností týkající se krátkých zpráv, oznámení, články, zprávy, atd.
 • spojitost mezi grafem nebo tabulky s příslušnou slovní zásobou.
 • cvičení na doplnění příslušné slovní zásoby do kontextu jak z pohledu pochopení textu, tak z pohledu gramatiky.
 • cvičení typu opravovat chyby v textu.

Psaní

 • psaní krátkých zpráv.
 • psaní dopisů nebo reportů.

Poslech

 • doplnit text pomocí nahrávky.
 • spojitost mezi krátkými výtahy a kompletním textem.
 • otázky a odpovědi z několika možností na základě poslouchané konverzace, pohovoru apod.

Mluvený projev

 • konverzace se zkoušejícím o práci nebo obecných zájmech.
 • výměna informací a názorů s druhým zkoušeným o tématu týkající se pracovního prostředí.
 • diskuze ohledně obecných témat spojených s pracovním prostředím.

OPRAVA ZKOUŠKY A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

U zkoušky BEC obdržíte dva výsledky: jeden je z části čtení, psaní a poslechu, druhý je z mluveného projevu.

end faq