YLE: Angličtina pro děti

  • Zkouška je pro děti všech národností, které mají angličtinu jako cizí jazyk, ve věku mezi 7 a 12 let.
  • Zkouška je kompenzace studentova úsilí a první krok směrem k hlavní řadě cambridgeských zkoušek, které jsou mezinárodně uznávány.
  • Hodnotí se čtyři základní dovednosti jazyka: mluvení, poslech, čtení a psaní.
  • Studenti jsou testovány ve vlastních třídách, a pokud to není možné, v nejbližším Cambridge centru.
Více informací

OBSAH ZKOUŠKY

Pro koho je zkouška určená?

Zkouška je určena pro děti všech národností, bez ohledu na jejich mateřské jazyky. Materiál je připraven tak, aby byl vhodný a zajímavý pro každého.

 

Jaké jazykové dovednosti se zkouší?

Testují se čtyři hlavní jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní tak, aby byl poskytnut ucelený obraz o celkové úrovni studentovi angličtiny.

ZKOUŠKY

Z JAKÝCH ČÁSTÍ SE SKLÁDA ZKOUŠKA?

Hodně se přemýšlelo, jak připravit tyto testy pro děti v této věkové skupině. Jsou tak prestižní jako cambridgeské zkoušky pro dospělé studenty, ale obsahují téma a aktivity, které jsou dětem blízké.

Zkouška v každé úrovni se skládá ze tří částí:

Mluvený projev

Poslech

Čtení a psaní

Zkouška z poslechu trvá mezi 40 a 60 minutami, zkouška ze čtení a psaní taktéž. Zkouška z ústního projevu trvá 5-10 minut.

 line

KDO OPRAVUJE ZKOUŠKY?

Vyškolení zkoušející navštíví centrum, kde zkoušky probíhají a hodnotí mluvený projev dětí. Ostatní části zkoušky se posílají do Cambridge a tam jsou opraveny zkoušejícími UCLES.

 line

CO OBDRŽÍ KANDIDÁTI?

Ti, kteří absolvují zkoušku, obdrží cenu, která znázorňuje klasifikaci od jedné do pěti (znázorňuje se štíty) pro každou z daných hodnotících dovedností: čtení a psaní, poslech a mluvení.

 line

KDE A KDY SE KONAJÍ ZKOUŠKY?

Pokud je to možné, děti se zkouší výhradně ve vlastních třídách, a když to není možné, zajistí se, aby mohly být přezkoumány v nejbližším Cambridge EFL centru.

Zkoušky mohou být organizovány v každém ročním období podle místních potřeb, ale kandidáti se musí zapsat na zkoušky zhruba osm týdnů dopředu.

VÝUKOVÝ MATERIÁL

JAKÝ VÝUKOVÝ MATERIÁL LZE NAJÍT?

Cambridge Young Learners Test byl vytvořen v úzké spolupráci s Homerton College, Cambridge, který publikoval řadu tradičních učebních materiálů na CD-ROM pro tuto věkovou skupinu. Nicméně, testy nesouvisí s konkrétním kurzem a jsou navrženy tak, aby se mohly použít v každém případě.

CERTIFIKÁTY

YLE Starters YLE Movers YLE Flyers

 

end faq