Plán společensko-korporativní odpovědnosti

banner-rsc

Cambridge Institute je odhodlána rozvíjet Plán sociálně-korporativní zodpovědnosti, aby garantizovala, že její každodenní činnost odpovídá etickým zásadám, respektovala lidi i životní prostředí. Níže vysvětlíme, jaké jsou naše strategické body, které se snažíme aplikovat každý den v naší aktivitě.

  • Minimalizovat dopad na životní prostředí zapříčiněný naší činností: Stejně jako všechny firmy poskytující služby, objem naší dokumentace je vysoký, ale vždy se snažíme tisknout jen to, co je nezbytné. Také se velmi angažujeme v dalších strategických cílech, jako je využívání obnovitelných energií a recyklace.

  • Zajištění zapojení našich lidských zdrojů do neustálého zlepšování naší společnosti: Rovné příležitosti, sladění pracovního a rodinného života či motivace našich pracovníků jsou tři nejvyšší mety, které se snažíme dosáhnout každodenně. Slibujeme, že budeme pokračovat v této aktivitě i nadále.
  • Vytváření dialogu: Cambridge Institute zajišťuje optimální interní a externí komunikační kanály. Naši pracovníci přidávají na hodnotě našeho podnikání, a proto se staráme, aby komunikační kanály fungovali řádně jako strategie pro neustálé zlepšování naší společnosti. Máme stejné zásady pro naše externí partnery. Máme k dispozici náš externí komunikační plán, kterým komunikujeme s každým koutem světa. 
  • Zapojit se do komunity a sociální struktury: Jsme aktivní pilíř této společnosti a staráme se o její blaho. Zaměřujeme naši činnost tak, abychom byli vyslyšeni ve všech společenských vrstvách a odvětví, od dětství až po stáří.
  • Rozšiřovat závazek společenské odpovědnosti ke všem zúčastněným stranám, od dodavatelů až po konečné zákazníky. Protože věříme v to, co děláme, naše společensko-korporativní odpovědnost přesahuje hranice naší společnosti. Chceme, aby naše "zúčastněné strany" si byly vědomi tohoto závazku a realizovali ho ve všech svých aktivitách spojených s námi.
  • Garantizovat sledování a kontrolu aplikovaného Plánu: Jsme ve střehu k jakékoli neočekávané události, abychom zajistili úspěch našeho plánu. Navrhujeme, provádíme a kontrolujeme náš plán, abychom dosáhli optimalizovaných výsledků.