ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 15/1999 (Ισπανία) της 13ης Δεκεμβρίου, της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Ν. 34/2002 της 11ης Ιουλίου, της Υπηρεσίας της Κοινωνίας Πληροφόρησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, το Cambridge Institute, ως ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας www.cambridgeinstitute.net, ενημερώνει τους χρήστες του δικτύου, σχετικά με την Πολιτική Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε οι χρήστες να δηλώνουν εάν επιθυμούν να παρέχουν ελεύθερα, και κατά δική τους βούληση, στο Cambridge Institute, τα προσωπικά τους δεδομένα, για χρήση ή εγγραφή σε οποιαδήποτε από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο δίκτυο. Το Cambridge Institute διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσης πολιτικής, προκειμένου να την προσαρμόσει σε νέες νομοθεσίες ή νομολογίες, καθώς και εργασιακές πράξεις. Στις παραπάνω περιπτώσεις, το Cambridge Institute θα ενημερώσει σχετικά, σε αυτή την ιστοσελίδα, τις εισαχθείσες αλλαγές, με προειδοποίηση πριν την εφαρμογή.

Ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται στο δίκτυο των ιστοσελίδων του Cambridge Institute ενδέχεται να περιλαμβάνουν συγκεκριμένους όρους, με ειδικές διατάξεις  για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέγονται θα τυγχάνουν αυτόματης επεξεργασίας και ενσωμάτωσης στα αυτόματα αρχεία του www.cambridgeinstitute.net,, καθώς είναι ο ιδιοκτήτης και υπεύθυνος του συγκεκριμένου αρχείου.

Με αυτό το σκοπό, το Cambridge Institute θα παρέχει στους χρήστες επαρκή τεχνικά μέσα, έτσι ώστε να μπορούν από την αρχή να έχουν πρόσβαση σε αυτή την ανακοίνωση, σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία και να μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, έτσι ώστε το www.cambridgeinstitute.net να προχωρήσει σε αυτόματη επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Εκτός από τα πεδία στα οποία διευκρινίζεται διαφορετικά, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα είναι κατά βούληση, δίχως η έλλειψη απάντησης να σημαίνει μείωση ποιότητας ή ποσότητας των αντίστοιχων υπηρεσιών, εκτός και αν διευκρινίζεται διαφορετικά. Η συλλογή και αυτόματη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αποσκοπεί στη διατήρηση της σχέσης σύμβασης που έχει καθιερωθεί από το cambridgeinstitute.net, τη διαχείριση, διοίκηση, παροχή, επέκταση και βελτίωση των υπηρεσιών στις οποίες ο χρήστης επιλέγει να εγγραφεί ή χρησιμοποιήσει (τις εν λόγω υπηρεσίες κατά τις προτιμήσεις των χρηστών), τη μελέτη της χρήσης των υπηρεσιών εκ μέρους των χρηστών, το σχεδιασμό νέων σχετικών υπηρεσιών, την αποστολή ενημερώσεων υπηρεσιών, την αποστολή, με παραδοσιακά ή ηλεκτρονικά μέσα τεχνικών, λειτουργικών και εμπορικών πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από ή μέσω του  www.cambridgeinstitute.net στο παρόν ή το μέλλον.

Ο σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβάνει επίσης την αποστολή ερωτηματολογίων έρευνας, τα οποία ο χρήστης δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει. Το Cambridge Institute έχει υιοθετήσει τα επίπεδα ασφαλείας προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το νόμο και έχει τοποθετήσει όλα τα τεχνικά μέσα που έχει στη διάθεσή του, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια, κακή χρήση, αλλοίωση, πρόσβαση ή κλοπή των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το cambridgeinstitute.net. Ωστόσο, ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας στο ίντερνετ είναι σε περιπτώσεις μη ασφαλή.

Οι χρήστες μπορούν να έχουν και να ασκούν τα δικαιώματα πρόσβασης, ακύρωσης, διόρθωσης ή προσβολής, αλλά και έχουν και το δικαίωμα ενημέρωσης για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται κατά την επικοινωνία με το cambridgeinstitute.net, δια μέσου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cambridgeinstitute.net ή στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Plaza de España nº6,  28008, Madrid,Spain.

Το Cambridge Institute δεν θα παρέχει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας που ζητά ο χρήστης. Οι ρυθμίσεις μέσω των οποίων πραγματοποιούνται οι εν λόγω λειτουργίες περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων.

Η ιστοσελίδα www.cambridgeinstitute.net χρησιμοποιεί  «cookies» και ενέργειες του χρήστη κατά την περιήγησή του στο δίκτυο. Τα cookies αυτά σχετίζονται αποκλειστικά με τον ανώνυμο χρήστη και τον υπολογιστή του και δεν παρέχεται το πλήρες ονοματεπώνυμό του. Χάρη σε αυτά, καθίσταται δυνατή η αναγνώριση, εκ μέρους του cambridgeinstitute.net, των χρηστών, αφότου εκείνοι έχουν εγγραφεί την πρώτη φορά, χωρίς να πρέπει αν εγγράφονται σε κάθε επίσκεψη, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα πεδία και τις υπηρεσίες που προορίζονται αποκλειστικά για αυτούς.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται δεν μπορούν να διαβάσουν δεδομένα από τον σκληρό δίσκο του χρήστη ούτε να διαβάσουν αρχεία cookies που έχουν δημιουργηθεί από άλλους παρόχους. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον υπολογιστή του, προκειμένου να δέχεται προειδοποιήσεις για τυχόν cookies και, επίσης, να αποτρέψει την εγκατάσταση τους στο σκληρό του δίσκο. Προκειμένου να χρησιμοποιήσει το δίκτυο των ιστοσελίδων του  www.cambridgeinstitute.net, δεν είναι απαραίτητο να επιτρέψει την εγκατάσταση των cookies που αποστέλλονται από το cambridgeinstitute.net, αν και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερη εμπειρία πλοήγησης για τεχνικούς λόγους. Για νομικούς λόγους, το  cambridgeinstitute.net θα μπορεί και οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την Ισπανική νομοθεσία, σε περίπτωση σχετικής δικαστικής απόφασης, η οποία εφαρμόζεται μόνο όταν ο δικαστής έχει βάσιμη υποψία ότι ο χρήστης προέβη σε παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, και με την πρόθεση συνεργασίας με τη δικαιοσύνη, το cambridgeinstitute.net μπορεί να καταγράψει και να παράσχει στην Αστυνομία, κατόπιν απαιτούμενης δικαστικής απόφασης, τις απαραίτητες πληροφορίες της διεύθυνσης IP που προσδιορίζει τη σύνδεση του χρήστη, την ακριβή ώρα, τα ονόματα του χρήστη και τους κωδικούς, μεταξύ άλλων δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, οι διευθύνσεις IP και οι χρόνοι σύνδεσης καταγράφονται σε εκείνες τις υπηρεσίες, όπου υπάρχει υποψία ότι κάποιος χρήστης μπορεί να κάνει παράνομη χρήση.

 
    lcci-logo-p madrid-excelente-logo-p tp-ue-mt-logo-p    
 
logoestilocasablanca 
Ινστιτούτο Μαθήματα   Επικοινωνία
Ποιοι είμαστε; Γενικά Αγγλικά   icon-telef-p (+34) 917 587 555
Πώς εργαζόμαστε Επαγγελματικά Αγγλικά   icon-direccion-p Plaza de España 6, Madrid
Πιστοποιήσεις      
Το διδακτικό μας προσωπικό    
 
Eντοπίστε μας:
facebook-pie linkedin-pie twitter-pie google-pie youtube-pie blog-pie
Χαιρετισμός της Διεύθυνσης    
Πού βρισκόμαστε;