Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες

CEFR
General English
Academic
Professional
Mastery
C2
CPE
Certificate of
Proficiency
in English
IELTS
7.5+
BULATS
90 - 93
94 +
Effective Operational Proficiency
C1
CAE
Certificate in
Advanced
English
IELTS
5.0 - 6.0
BEC
Higher
ILEC
ICFE
BULATS
75 - 79
80 - 84
85 - 89
Vantage
B2
FCE
First
Certiticate in
English
IELTS
3.5 - 4.5
BEC
Vantage
ILEC
ICFE
BULATS
60 - 67
68 - 74
Threshold
B1
PET
Preliminary
English
Test
IELTS
3.0
BEC
Preliminary
BULATS
40 - 50
51 - 59
Waystage
A2
YLE
Flyers
KET
Key
English
Test
BULATS
21 - 39
Breakthrough
A1
YLE
Movers
BULATS
21 - 39
YLE
Starters
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες Cambridge
Young
Learners
English
Test
General
English
International
English
Language
Testing
System
Business
English
Certificates
International
Legal
English
Certificate
International
Certificate in
Financial
English
Business
Language
Testing
Service
 
    lcci-logo-p madrid-excelente-logo-p tp-ue-mt-logo-p    
 
logoestilocasablanca 
Ινστιτούτο Μαθήματα   Επικοινωνία
Ποιοι είμαστε; Γενικά Αγγλικά   icon-telef-p (+34) 917 587 555
Πώς εργαζόμαστε Επαγγελματικά Αγγλικά   icon-direccion-p Plaza de España 6, Madrid
Πιστοποιήσεις      
Το διδακτικό μας προσωπικό    
 
Eντοπίστε μας:
facebook-pie linkedin-pie twitter-pie google-pie youtube-pie blog-pie
Χαιρετισμός της Διεύθυνσης    
Πού βρισκόμαστε;