banner-ingles-general  

kurzy
Všeobecná angličtina

Naša najrozšírenejšia ponuka. Disponujeme širokou škálou kurzov na prípravu k medzinárodne uznávaným skúškam, alebo na zlepšenie úrovne vašej angličtiny. Na výber sú tri modality kurzov: prezenčná, on-line a video konferenčné. Vďaka týmto kurzom sa pripravíte na medzinárodné skúšky.

Prezenčné

categoria curso presencial
Prezenčné kurzyÚroveň Počet hodínCena
kurzy /trimester
zápisné/trimester
   
Všeobecná angličtina
KET, PET. FIRST (FCE),
ADVANCED (CAE), BULATS
A1-C1  24h/trimester
(2h/týždenne)
376€/trimester
67€/zápisné

Konverzácia
KET, PET. FIRST (FCE),
ADVANCED (CAE), BULATS
A1-C1  24h/trimester
(2h/týždenne)
376€/trimester
67€/zápisné

One to one (individuálne hodiny s profesorom)
FCE (FIRST), CAE (ADVANCED),
CPE (PROFICIENCY), BULATS, IELTS
A1-C2  12h/trimester
(1h/týždenne)
540€/trimester
67€/zápisné

Príprava na skúšku
Preliminary English Test (PET)
Cambridgeskej univerzity

B1  25h/5semanas
(5h/týždenne)
540€/5semanas
50€/zápisné

Príprava na skúšku
First Certificate in English (FCE)
Cambridgeskej univerzity

B2  25h/5semanas
(5h/týždenne)
540€/5semanas
50€/zápisné

Príprava na skúšku
Certificate in Advanced English (CAE)
Cambridgeskej univerzity

C1  25h/5semanas
(5h/týždenne)
540€/5semanas
50€/zápisné

Príprava na skúšku
Certificate of Proficiency in English (CPE)
Cambridgeskej univerzity

C2  25h/5semanas
(5h/týždenne)
540€/5semanas
50€/zápisné

Príprava na skúšku
Business Language Testing Service (BULATS)
Cambridgeskej univerzity

A1-C2  25h/5semanas
(5h/týždenne)
618€/5semanas
50€/zápisné

 
On-line

categoria curso online
On-line kurzyÚroveň Počet hodínCena/kurzy
   
Všeobecná angličtina
KET, PET. FIRST (FCE),
ADVANCED (CAE), BULATS
A1-C1  60h 200€

Kurz k príprave na
Preliminary English Test

PET (Preliminary)
B1 50h 375€

Kurz k príprave na
First Certificate in English

FCE (FIRST)
B2  50h 375€

Kurz k príprave na
Certificate in Advanced English

CAE (ADVANCED)
C1  50h 375€

Kurz k príprave na
Test Of English as a Foreign Language

TOEFL
A1-C1 50h 540€

Kurz "Hľadáme zamestnania v angličtine" B1-C2  40h 590€
       

 
Video konferenčné

categoria curso videoconferencia
Video konferenčné kurzy
(individuálna výučba)
Úroveň Počet hodínCena
kurzy /trimester
   
Všeobecná angličtina
One to one (individuálne hodiny s profesorom)
KET, PET, FCE (FIRST)
A1-C1  12h/trimester
(1h/týždenne)
540€/trimester

Špeciálna letná ponuka
prezenčná hodiny cez videokonferenciu + online intenzívny kurz (po dobu 1 mesiaca)
A1-C1  8 videokonferencií (videokonferencie po dobu 30 minút dvakrát týždenne) + 60 hodín intenzívneho online kurzu

330€/1-mesiac


Angličtina pre organizácie a firmy
One to one (individuálne hodiny s profesorom)

Certifikácia BULATS
A1-C1  12h/trimester
(1h/týždenne)
540€/trimester

 
Profesionálna angličtinaVolver