banner-ingles-general  

kursy
Profesionálna angličtina

Cambridge Institute ponúka tiež širokú škálu profesionálnych špecializačných kurzov vyučovaných v angličtine.

 

Prezenčné

categoria curso presencial
Individuálne prezenčné kurzy
One to One
Úroveň Počet hodínCena
kurzy/trimester
zápisné/trimester
   
Angličtina pre organizácie a firmy
Certifikácia BULATS
A1-C2  12h/trimester
(1h/týždenne)
540€/trimester
67€/zápisné

Angličtina pre organizácie a firmy
Certifikácia BEC
B1-C1  12h/trimester
(1h/týždenne)
540€/trimester
67€/zápisné

Právnická angličtina
Certifikácia ILEC
B2-C1  12h/trimester
(1h/týždenne)
540€/trimester
67€/zápisné

Finančná angličtina
Certifikácia ICFE
B2-C1  12h/trimester
(1h/týždenne)
540€/trimester
67€/zápisné

Priemyselná angličtina B1-C1  12h/trimester
(1h/týždenne)
540€/trimester
67€/zápisné

Lekárska angličtina B1-C1  12h/trimester
(1h/týždenne)
540€/trimester
67€/zápisné

Angličtina pre cestovný ruch B1-C1  12h/trimester
(1h/týždenne)
540€/trimester
67€/zápisné

 
On-line

categoria curso online
On-line kurzyÚroveň Počet hodínCena/kurzy
   
Angličtina pre organizácie a firmy .
Certifikácia BULATS
A1-B2 60h 250€

Obchodná angličtina B2-C1  60h 250€

Lekárska angličtina B1-C1  60h 250€

Angličtina cestovného ruchu B1-C1  60h 250€

Kurz všeobecnej angličtiny +
kurz odbornej angličtiny
A1-C1  60h+60h 450€
       

 
Video konferenčné

categoria curso videoconferencia
Video konferenčné individuálne kurzy
One to One
Úroveň Počet hodínCena
kurzy/trimester
   
Angličtina pre organizácie a firmy
Certifikácia BULATS
A1-C1 12h/trimester
(1h/týždenne)
540€/trimester

Angličtina pre organizácie a firmy
Certifikácia BEC
A1-C1 12h/trimester
(1h/týždenne)
540€/trimester

Právnická angličtina
Certifikácia ILEC
A1-C1 12h/trimester
(1h/týždenne)
540€/trimester

Finančná angličtina
Certifikácia ICFE
A1-C1 12h/trimester
(1h/týždenne)
540€/trimester

Priemyselná angličtina A1-C1 12h/trimester
(1h/týždenne)
540€/trimester

Lekárska angličtina A1-C1 12h/trimester
(1h/týždenne)
540€/trimester

Angličtina pre cestovný ruch A1-C1 12h/trimester
(1h/týždenne)
540€/trimester

 

 
Všeobecné angličtinaVolver