banner-bec

Čo je to BEC: 'BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE'?

BEC sú tri odborné skúšky, ktoré overujú znalosť angličtiny v obchodnom prostredí. Každá skúška obsahuje moduly ústneho prejavu, písomného prejavu, porozumenie textu a porozumenia počúvania.

PRE KOHO SÚ URČENÉ SKÚŠKY BEC?

 • BEC Preliminary: Skúška PRELIMINARY je pre kandidátov so základnou a nižšej strednej úrovňou znalosti anglického jazyka.
 • BEC Vantage: Skúška je pre kandidátov so stredne pokročilou úrovňou anglického jazyka, ktorí už pracujú alebo sa pripravujú na zamestnanie v obchodnej sfére, od všeobecných kancelárskych povolania po výrobu a finančné služby.
 • BEC Higher: Skúška je zameraná na študentov, ktorí už získali alebo získavajú obchodné a administratívne skúsenosti. Poslucháči na tejto úrovni by mali zvládnuť zložitejšie vetné konštrukcie a predviesť znalosti slovnej zásoby veľkého rozsahu.

Skúšky sú vhodné pre uchádzačov, ktorí musia komunikovať so svojimi zahraničnými partnermi alebo plánujú svoju kariéru v obchodnom sektore a radi by zvýšili svoje šance na pracovnom trhu.


Viac informácií

ČO SA TESTUJE VO TESTE B.E.C?

Vo všetkých troch úrovniach sa vyskytuje odborná slovná zásoba naprieč všetkými časťami skúšok.

Témy, ktoré sú zahrnuté v skúške BEC sú: osobnej identifikácie, kancelária, celkové podnikateľské prostredie a jeho rutina, voľný čas, vzťah s kolegami a klientmi, cestovanie a obchodné rokovania, telefonovanie, zdravie a bezpečnosť, štruktúra spoločnosti, procesy, systémy, produkty a služieb, výsledky a úspechy, obchodné záležitosti.

S AKÝMI TYPY OTÁZOK sa môžeme stretnúť VO TESTE BEC?

Čítanie a porozumenie textu

 • Otázky s odpovede z niekoľkých možností týkajúce sa krátkych správ, oznámenia, články, správy, atď.
 • Spojitosť medzi grafom alebo tabuľky s príslušnou slovnou zásobou.
 • Cvičenie na doplnenie príslušnej slovnej zásoby do kontextu ako z pohľadu pochopenia textu, tak z pohľadu gramatiky.
 • Cvičenia typu opravovať chyby v texte.

Písanie

 • Písanie krátkych správ.
 • Písanie listov alebo reportov.

Počúvanie

 • Doplniť text pomocou nahrávky.
 • Spojitosť medzi krátkymi výťahy a kompletným textom.
 • Otázky a odpovede z niekoľkých možností na základe počúvanej konverzácie, pohovoru apod.

Ústnej prejav

 • Konverzácia so skúšajúcim o prácu alebo všeobecných záujmoch.
 • Výmena informácií a názorov s druhým skúšaným o téme týkajúce sa pracovného prostredia.
 • Diskusie ohľadom všeobecných tém spojených s pracovným prostredím.

OPRAVA SKÚŠKY A ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

U skúšky BEC dostanete dva výsledky: jeden je z časti čítanie, písanie a počúvania, druhý je z hovoreného prejavu.

end faq