Plán spoločensko-korporatívne zodpovednosti

banner-rsc

Cambridge Institute je odhodlaná rozvíjať Plán sociálno-korporatívne zodpovednosti, aby garantizovala, že jej každodennú činnosť zodpovedá etickým zásadám, rešpektovala ľudí i životné prostredie. Nižšie vysvetlíme, aké sú naše strategické body, ktoré sa snažíme aplikovať každý deň v našej aktivite.

  • Minimalizovať vplyv na životné prostredie zapríčinený našou činnosťou: Rovnako ako všetky firmy poskytujúce služby, objem našej dokumentácie je vysoký, ale vždy sa snažíme tlačiť len to, čo je nevyhnutné. Tiež sa veľmi angažujeme v ďalších strategických cielia, ako je využívanie obnoviteľných energií a recyklácie.

  • Zaistenie zapojenia našich ľudských zdrojov do neustáleho zlepšovania našej spoločnosti: Rovnaké príležitosti, zosúladenie pracovného a rodinného života či motivácia našich pracovníkov sú tri najvyššie méty, ktoré sa snažíme dosiahnuť každodenne. Sľubujeme, že budeme pokračovať v tejto aktivite aj naďalej.

     
  • Vytváranie dialógu: Cambridge Institute zaisťuje optimálnu interné a externé komunikačné kanály. Naši pracovníci pridávajú na hodnote nášho podnikania, a preto sa staráme, aby komunikačné kanály fungovali riadne ako stratégia pre neustále zlepšovanie našej spoločnosti. Máme rovnaké zásady pre našich externých partnerov. Máme k dispozícii náš externý komunikačný plán, ktorým komunikujeme s každým kútom sveta.

  • Zapojiť sa do komunity a sociálne štruktúry: Sme aktívny pilier tejto spoločnosti a staráme sa o jej blaho. Zameriavame našu činnosť tak, aby sme boli vypočutí vo všetkých spoločenských vrstvách a odvetví, od detstva až po starobu.

  • Rozširovať záväzok spoločenskej zodpovednosti ku všetkým zúčastneným stranám, od dodávateľov až po konečných zákazníkov. Pretože veríme v to, čo robíme, naša spoločensko-korporatívne zodpovednosť presahuje hranice našej spoločnosti. Chceme, aby naša "zúčastnené strany" si boli vedomí tohto záväzku a realizovali ho vo všetkých svojich aktivitách spojených s nami.

  • Garantizovat sledovanie a kontrolu aplikovaného Plánu: Sme v strehu k akejkoľvek neočakávanej udalosti, aby sme zaistili úspech nášho plánu. Navrhujeme, vykonávame a kontrolujeme náš plán, aby sme dosiahli optimalizovaných výsledkov.