Pozdrav vedenie

Prísnosť, kvalita, dôslednosť a tvrdá práca. Toto sú štyri veľké tajomstvo úspechu Cambridge Institute, ktoré sa postupne stalo globálnym referenčným centrom vo výučbe jazykov. Zrodili sme sa v Španielsku, v Madride a Oviede, ale dnes sme prítomní v každom kúte sveta vďaka vynaloženému úsiliu, ktoré presvedčilo celú populáciu na planéte o našej výučbe a našej metodike práce.

Všetky naše kroky boli plánované, bez náhlenia a vždy podľa rastu dopytu na trhu. Na príklad, nové technológie nám otvorili dvere do sveta, v ktorom je už Cambridge Institute prítomný a naďalej chceme zvyšovať našu prítomnosť, pretože sme presvedčení, že vzdelanie nepozná žiadne hranice a že internet ponúka mnoho príležitostí k zaplneniu medzery na trhu.

Stále sa zvyšujúce konkurencie na pracovnom trhu a obtiažna hospodárska situácia nám pripomína, ako sú nevyhnutné naše vzdelávacie služby. Nenechajte si ujsť vlak na trhu práce, vzdelávajte sa a buďte stále o krok vpred pred konkurenciou. Preto vás pozývam k vstupu do Cambridge Institute a pozorne si prečítajte, čo všetko vám môžeme ponúknuť, a rozhodnite sa, či chcete byť súčasťou tohto sveta.

Vitajte v Cambridge