GİZLİLİK POLİTİKASI

13 Aralık tarihli Kişisel Verileri Koruma Organik Yasası’nın 15/1999 5. makalesine ve 34/2002    tarihli Bilgi Toplumu Hizmetleri ve Elektronik Ticaret Yasası’na  uygun olarak, Cambridge Enstitüsü, www.cambridgeinstitute.net  internet alanının  sahibi olan, kullanıcıların özgürce ve gönüllü olarak web sitesi tarafından sunulan herhangi bir hizmete abonelik ya da kayıt işlemi için gerek duyulan kişisel verilerinin Cambridge Enstitüsü’yle paylaşmak isteyip istemediklerini belirlemeleri için Internet kullanıcılarını Kişisel Verilerin Korunması İlkesi hakkında bilgilendirir. Cambridge Enstitüsü burada açıklanan mevcut Gizlilik Politikasını, yeni mevzuat ya da yargı kararlarına ve sanayi uygulamalarına uyum sağlamak için değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda, Cambridge Enstitüsü değişiklikleri yürürlüğe girmeden önce web sitesinde açıklayacaktır.

Cambridge Enstitüsü web sitesi ağı tarafından sağlanan belirli hizmetler kişisel verilerin korunması ile ilgili özel önlemler gerektiren bazı özel koşullar içerebilir. Toplanan kişisel veriler otomasyon sistemine gönderilecek ve kendi dosyalarının sahibi ve yöneticisi olan www.cambridgeinstitute.net tarafından otomatik olarak oluşturulan dosyalara dahil edilecektir.

Cambridge Enstitüsü müşterilerine gerekli teknik kaynakları sunarak onlara veri koruma politikaları hakkındaki bu uyarılara veya herhangi bir diğer ilgili bilgiye önceden erişim imkanı verirken, aynı zamanda www.cambridgeinstitute.net web sayfasının ziyaretçilerin kişisel verilerini otomatik olarak kaydetme aşamasına ilerlemeden önce gerekli olan izni vermeleri imkanını verir.

Aksi belirtilmedikçe, kişisel veriler hakkındaki sorulara verilecek cevaplar tamamiyle isteğe bağlıdır, bu nedenle yapılmamasının sunulan hizmetlerin kalitesine veya miktarına hiçbir etkisi olmayacaktır. Kişisel verilerin toplanması ve bilgisayar ortamında işleme alınması cambridgeinstitute.net ile yapılan sözleşme ilişkisini korumak için kullanılır. Katılmaya karar verdiğiniz, kayıt olduğunuz veya isteklerinize ve tercihlerinize uygun hizmetleri  kullanmanız; sunulan hizmetlerin tarafınızdan incelenmesi; ilgili yeni hizmetlerin tasarımı; elektronik veya geleneksel yollarla hizmet güncellemeleri gönderme, veya şimdi ya da gelecekte www.cambridgeinstitute.net tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında teknik, geçerli ve ticari bilgilendirme yapmak gibi işlemler için kullanılır.

Kişisel veri toplama ve otomatik işlem sürecinin amacı; kullanıcılara anket soru göndermeyi içerir ve bu anket sorularına kullanıcının hiç bir şekilde cevap yükümlülüğü bulunmamaktadır. Cambridge Enstitüsü yasaların zorunlu kıldığı veri koruma politikası için gerekli olan güvenlik seviyelerini benimsemiş ve cambridgeinstitute.net sayfasına  verilen kişisel verilerin kaybı, yanlış kullanımı, değiştirilmesi, çalınması veya yetkisiz erişimini önlemek için tüm teknik araç ve ölçüleri düzenlemiştir. Bununla birlikte, kullanıcılar Internet üzerinde mevcut güvenlik önlemlerinin tamamen güvenilir olmadığının farkında olmalıdırlar.

Kullanıcılar hem erişim, iptal, düzeltme ve kişisel verilerine itiraz etme hakkına, hem de ister elektronik postayla info@cambridgeinstitute.net e-posta adresine, ister normal posta yoluyla Plaza de España nº6,  28008, Madrid, İspanya adresine başvurarak herhangi bir veri transferi hakkında bilgi sahibi olmak hakkına sahiptirler.

Cambridge Enstitüsü; kullanıcı tarafından talep edilen hizmetin sağlanması için gerekli olan durumlar dışında, üçüncü şahıslarla kişisel verilerileri paylaşmayacaktır. Bu hakların verildiği anlaşmalar burada sunulan Kişisel Veri Koruma Politikası düzenlemesinde tarif edilir.

Kendi web sitesi ağını kullanırken www.cambridgeinstitute.net  internet  sayfası,  çerezler ve oturum kimliği çerezleri kullanır. Bu çerezler anonim kullanıcılar ve onların bilgisayarları ile özel bir ilişki kurar, ve kendi içeriklerinde kullanıcıların adlarını veya soyadlarını göstermezler. Çerezler, kullanıcıların ilk kez kayıt olmalarından sonra cambridgeinstitute.net web sayfası  tarafından tanınmalarını mümkün kılar. Böylece kullanıcılar kendi kullanımları için özel olarak ayrılmış alanlara ve hizmetlere erişmek için her defasında kayıt olmak zorunda kalmazlar.

Kullanılan çerezler, sabit diskinizde bulunan bilgileri veya diğer tedarikçiler tarafından oluşturulan çerez dosyalarını okuyamaz. Kullanıcılar hem  çerezlerin alımı hakkında uyarılmak hem de sabit disklerine çerez yüklenmesini önlemek için internet tarayıcılarında ayarlama yapma imkanına sahiptirler. Bu kapsamda, teknik nedenlerden dolayı her ne kadar daha az keyifli bir tarama deneyimine sebep olsa da, herhangi bir kullanıcının www.cambridgeinstitute.net web sayfası ağını kullanması için cambridgeinstitute.net tarafından gönderilen çerezlerin yüklenmesine izin vermesi gerekmemektedir. Yasal nedenlerden dolayı cambridgeinstitute.net, İspanyol hukuk sistemine uygun olarak ilgili yasal görevin sunumu doğrultusunda, ve sadece yargıçın herhangi bir kullanıcının yasadışı faaliyetlerde bulunduğu konusunda haklı şüpheleri olması durumda onaylanan ve yetkili makamlar tarafından talep edilen gerekli tüm bilgileri sunabilir ve sunmak zorundadır.
   
Bu şartlar altında, ve hukuk sisteminin temsilcileri ile işbirliği kapsamında, cambridgeinstitute.net, yasal olarak zorunlu olan mahkeme kararını aldıktan sonra, kullanıcının bağlantısını tanımlayan IP adresini, tam olarak bağlantı zamanını, kullanıcı adı, şifre ve diğer verileri kaydedebilir ve daha sonra Polis makamlarına iletebilir. Her halükarda, IP adresleri ve bağlantı zamanları sadece bazı hizmetlerin belirli bir kullanıcı tarafından yasadışı bir şekilde kullanıldığı şüphesi doğduğunda kaydedilir.