examen advanced

İLERİ SEVİYE İNGİLİZCE SERTİFİKASI NEDİR?

"İleri Seviye İngilizce Sertifikası" (CAE), her yıl 60'tan fazla ülkede 50.00 kisi tarafından yapılan ileri düzey bir sınavdır. CAE Cambridge Main Suite sınavlarının dördüncü seviyesidir.

Bu seviyedeki öğrenciler İngilizce güvenle iletişim kurabilmeli ve gündelik hayatta karışlarına çıkabilecek birçok durumla bahşedebilme yeteneğini sahip olmalıdırlar.

Tüm Cambridge sınavlarında olduğu gibi, CAE ana dil becerilerini sınar: okuma, yazma, dinleme ve konuşmanın yanı sıra dilbilgisi ve kelime bilgisi. CAE öğrencinin gerçek durumlardaki İngilizce iletişim yeteneğini tanır.

Dünya çapında üniversiteler ve şirketler mesleki olduğu kadar sosyal durumlarla da başa çıkabilmek için adaylarından iyi bir İngilizce seviyesine sahip olduklarının kanıtı olarak CAE istemektedir.


İlgili kurslar

Daha fazla bilgi

SINAV ALIŞTIRMALARI


CAE sınavına giren adaylar 5 farklı bölümde test edilirler: Okuma , Yazma , İngilizcenin Kullanımı, Dinleme ve Konuşma.

- Test 1: Okuma (Süre: 1 saat 15 dakika)
Bu test, her birinde okuduğunu anlamaya dayalı sorular bulunan dört farklı bölümden oluşmaktadır. Öğrencilerin metinlerin ana fikirlerini ve yapılarını anlamaları ve belirli bilgileri belirleyip bulmaları beklenmektedir.

- TEST 2: Yazma ( 1 saat 30 dakika)
Adayların, her biri minimum 260 kelime olacak şekilde metinler yazmaları gerekmektedir. İngilizceyi usta bir şekilde kullanabildiklerini göstermeli ve farklı tarzlara adapte edebilmelidirler.

- TEST 3: İngilizcenin Kullanımı ( 1 saat )
Bu bölümde öğrenciler, dilbilgisi yapılarını belirleyip ve kullanmalarının yanı sıra kelime bilgilerini de değerlendirecek bir dizi alıştırma yaparlar.

- TEST 4: Dinleme (Yaklaşık 40 dakika)
Öğrenciler bir dizi kısa metin, diyalog ve monolog, dinlerler. Bu testte, dinlenilen kayıtlardaki temel bilgilerin yani sıra bazı özel bilgileri de anlama yeteneği test edilir. Bu bölüm boşluk doldurma, doğru seçeneği seçme ve eşleştirme alıştırmalarından oluşur.

- TEST 5: Konuşma (Yaklaşık 15 dakika)
Adaylar ikişer ikişer test edilir. Adayların belirli bir probleme çözüm sunmaları ve uzun bir konuşma sürdürebilmeleri gerekmektedir.

SINAV TARİHLERİ

Sınavlar her yıl Haziran ve Aralık aylarında yapılmaktadır. CAE sınavı sadece Cambridge tarafından onaylanmış resmi sınav merkezlerinde gerçekleştirilir. 130 ülkede 2.400 'den fazla onaylı merkez bulunmaktadır.

Kayıt olmak için adaylar yetkili merkez ile 3 ay önce irtibata geçmelidir. UCLES aracılığı ile direk olarak kayıt olmak mümkün değildir.

TESTİN KONTROL EDİLMESİ VE SONUÇLARIN YAYINLANMASI

Testler tamamlandığında, kontrol edilmeleri için Cambridge’e gönderilir.

Sınavları kontrol eden görevliler son derece deneyimli ve tecrübeli yetkililer tarafından denetlenir ve yönlendirilir.

CAE için dört olası değerlendirme vardır:

  • A, B, C (geçer not)
  • D, E (kaldı demektir)

Genel sonuç, her bir testte elde edilen puanların birbirine eklenmesi ile elde edilir.

Sınavdan iki hafta sonra, öğrenciler sonuçları internetten kullanıcı numarasını ve şifresini girerek görebilirler. Sınavdan sekiz hafta sonra da bir sonuç belgesi yollanır.

Sınavı başarı ile tamamlamış öğrencilerin sertifikaları yaklaşık on hafta sonra hazırlanır.

KALİTE VE ADİLLİK

EFL (English as a Foreign Language/Yabancı dil olarak İngilizce) Cambridge sınavları uluslararası geçerliliği olup alanında saygındır. Bir EFL sınavını geçmek için ortalama üç yıllık bir çalışma gerekmektedir.

Öğrenciler sınava girmeden önce, onların sınava uygun düzeyde olduklarından emin olmak için "ön test" yöntemi kullanılır. Bu, sınav sorularının herhangi kültür ve etnik kökenden gelen farklı öğrenciler için uygun olmasını sağlar. UCLES kullanılan tüm materyalleri kontrol edip, doğru hedeflerin amaçlandığından emin olur.

UCLES sınavları yazmak ve okumak, konuşma testlerini uygulamak ve değerlendirmek için yüksek eğitimli profesyoneller ile birlikte çalışır.
Sınav standartlarına sağdık kalınmasını sağlamak için çok deneyimli uzmanlar liderliğinde ekipler halinde çalışılmaktadır.

Bir okul ya da başka bir kurum resmi Cambridge EFL merkezi olmak için belirli kriterleri karşılamak zorundadır.
Merkezler UCLES tarafından belirlenmiş çeşitli düzenlemelere göre çalışır ve UCLES görevlileri tarafından standartlarda tutarlılık sağlamak amacıyla zaman zaman denetimler gerçekleştirilir.

UCLES


Cambridge Yerel Sınavlar Sendikası Üniversitesi (UCLES) 1858 yılında Cambridge Üniversitesinde bir bolüm olarak kurulmuş ve bugün eğitsel değerlendirme alanında bir dünya lideridir olmuştur.

UCLES yabancı dil olarak İngilizce testleri organize etmeye 1913 yılında başladı ve günümüzde çocuklar için İngilizce, iş İngilizcesi, Akademik İngilizce, genel İngilizce testlerinin yanı sıra İngilizce öğretmenleri için diploma ve sertifikaları ile geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.

Her yıl 700.000 'den fazla kişi Cambridge’in İngilizce Sınavlarına girmektedir.

ALTE

"Avrupa Dil Testleri Birliği" (ALTE) üyeleri Avrupa çapında dil sınavlarının geliştirilmesi için birlikte çalışarak, Avrupa’da bir referans olarak kabul edilen beş düzey ölçeğini geliştirdiler.

Tüm Cambridge EFL sınavlarında, genel İngilizce sınavları ve İş İngilizcesi Sertifikaları gibi özel İngilizce sınavlarında, referans olarak bu ölçek kullanılır ve sınavlar bu ölçek göze önünde bulundurularak geliştirilir ve revize edilir. Bu Cambridge sertifikası olan adayların, diğer Cambridge EFL sınavları adayları ve aynı zamanda diğer birçok Avrupa dil sınavları ile İngilizce düzeylerini karşılaştırabilecekleri anlamına gelir.

end faq