banner-cpe

 İNGİLİZCE YETERLİLİK CAMBRİDGE SERTİFİKASI NEDİR?

İngilizce Yeterlilik Cambridge Sertifikası ( CPE ) İngilizce öğrenenler için yüksek seviyeli bir sınavdır. Yetmişten fazla ülkede, her yıl yaklaşık altmış bin kişi tarafından yapilan bir sinavdir.

CPE sinavi Cambridge Main Suite sınavlar seviyesinde beşinci ve en yüksek seviyedir. Bu aşamada, öğrencilerin anadili İngilizce olan eğitimli bir kişinin seviyesine yakin bir seviyede, İngilizce konuşulan hemen hemen tüm durumlarla başa çıkabilmeleri beklenmektedir.

Tüm Cambridge İngilizce sınavlarına olduğu gibi, CPE de dört ana dil becerilerini kapsar: Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma. Ayrıca bunların yanı sıra dilbilgisi ve kelime bilgisini ve öğrencilerin gerçek durumlarda İngilizce iletişim kurma yeteneğini değerlendirir.


İlgili kurslar

Daha fazla bilgi

SINAV ALIŞTIRMALARI


CPE sınavına giren adaylar 5 farklı bölümde test edilirler: Okuma, Yazma, İngilizcenin Kullanımı, Dinleme ve Konuşma. Her bölüm final notunun % 20 sini oluşturmaktadır.

- TEST 1: Okuma (1 saat 30 dakika)
Bu test, her birinde okuduğunu anlamaya dayalı sorular bulunan dört farklı bölümden oluşmaktadır. Öğrencilerin metinlerin ana fikirlerini ve yapılarını anlamaları ve belirli bilgileri belirleyip bulmaları beklenmektedir. Değişik kurgu ve non-fiction kitap, dergi, gazete ve dergi gibi kaynaklardan alınmış metinleri okuyup anlama yetenekleri test edilir. Adayların kelime, cümle, paragraf ve bütün metin düzeyinde yazılı İngilizceyi, metin içeriğini ve yapısını, yazarin fikir, görüş ve tutumunu anlamaları gerekir.

- TEST 2: Yazma (2 saat)
Bu bölüm, adayların geniş bir konu yelpazesinde, belirli bir amaç için hedef okuyuculara mektuplar, makaleler, raporlar ve değerlendirmeler gibi uzman olmayan metinler yazma yeteneğini değerlendirir. Ayrica kompozisyon yazmadan once okunmasi gereken metinler bulunmaktadır. Bu yazili metinlerle alakali sorulari cevaplayan metinler yazılır. Cambridge ESOL web sitesinde her yıl için bu metinlerin bir listesi yayınlanır.

- TEST 3: İngilizcenin Kullanımı (1 saat 30 dakika)
Bu bölümde öğrenciler, dilbilgisi yapılarını belirleyip kullanmalarının yanı sıra kelime bilgilerini de değerlendirecek bir dizi alıştırma yaparlar. Bu alistirmalar arasinda boşluk doldurma, kelime oluşturma, anlama soruları ve özet yazma bulunmaktadır.

- TEST 4-Dinleme (yaklaşık 40 dakika)
Öğrenciler bir dizi kısa metin, diyalog ve monolog, dinlerler. Bu testte, dinlenilen kayıtlardaki temel bilgileri ve bazi özel bilgileri anlama yeteneği test edilir. Ayrica konusmacinin tutumunu ve fikirlerini anlama yeteneğine bakilir.

- TESTY 5: Konuşma (yaklaşık 19 dakika)
Konuşma Testi cesitli içeriklerdeki konularda adayların İngilizce konuşma yeteneğini değerlendirir. Bu bolumde, ek sorularin takip ettigi röportaj, ortak görev ve bireysel uzun kisim olmak uzere 3 kisim bulunmaktadır. Adaylara resimler ve yazılı ipuçları verilir. Adaylar normalde ikişer ikişer test edilir.

SINAV TARİHLERİ

Sınavlar her yıl Haziran ve Aralık aylarında yapılmaktadır. CPE sınavı sadece Cambridge tarafından onaylanmış resmi sınav merkezlerinde gerçekleştirilir. 130 ülkede 2.400 'den fazla onaylı merkez bulunmaktadır.

Kayıt olmak için adaylar yetkili merkez ile 3 ay önce irtibata geçmelidir. UCLES aracılığı ile direk olarak kayıt olmak mümkün değildir.

TESTİN KONTROL EDİLMESİ VE SONUÇLARIN YAYINLANMASI

Testler tamamlandığında, kontrol edilmeleri için Cambridge’e gönderilir. Sınavları kontrol eden görevliler son derece deneyimli ve tecrübeli yetkililer tarafından denetlenir ve yönlendirilir.

CPE için beş olası değerlendirme vardır; A, B, C (geçer not), D, E (kaldı demektir). Genel sonuç, her bir testte elde edilen puanların birbirine eklenmesi ile elde edilir.

Sınavdan iki hafta sonra, öğrenciler sonuçları internetten kullanıcı numarasını ve şifresini girerek görebilirler. Sınavdan sekiz hafta sonra da bir sonuç belgesi yollanır.

Sınavı başarı ile tamamlamış öğrencilerin sertifikaları yaklaşık on hafta sonra hazırlanır.

KALİTE VE ADİLLİK

EFL (English as a Foreign Language/Yabancı dil olarak İngilizce) Cambridge sınavları uluslararası geçerliliği olup alanında saygındır. Bir EFL sınavını geçmek için ortalama üç yıllık bir çalışma gerekmektedir. Öğrenciler sınava girmeden önce, onların sınava uygun düzeyde olduklarından emin olmak için "ön test" yöntemi kullanılır. Bu, sınav sorularının herhangi kültür ve etnik kökenden gelen farklı öğrenciler için uygun olmasını sağlar. UCLES kullanılan tüm materyalleri kontrol edip, doğru hedeflerin amaçlandığından emin olur.

UCLES sınavları yazmak ve okumak, konuşma testlerini uygulamak ve değerlendirmek için yüksek eğitimli profesyoneller ile birlikte çalışır.
Sınav standartlarına sağdık kalınmasını sağlamak için çok deneyimli uzmanlar liderliğinde ekipler halinde çalışılmaktadır.

Bir okul ya da başka bir kurum resmi Cambridge EFL merkezi olmak için belirli kriterleri karşılamak zorundadır.
Merkezler UCLES tarafından belirlenmiş çeşitli düzenlemelere göre çalışır ve UCLES görevlileri tarafından standartlarda tutarlılık sağlamak amacıyla zaman zaman denetimler gerçekleştirilir.

ALTE

"Avrupa Dil Testleri Birliği" (ALTE) üyeleri Avrupa çapında dil sınavlarının geliştirilmesi için birlikte çalışarak, Avrupa’da bir referans olarak kabul edilen beş düzey ölçeğini geliştirdiler. Tüm Cambridge EFL sınavlarında, genel İngilizce sınavları ve İş İngilizcesi Sertifikaları gibi özel İngilizce sınavlarında, referans olarak bu ölçek kullanılır ve sınavlar bu ölçek göze önünde bulundurularak geliştirilir ve revize edilir. Bu Cambridge sertifikası olan adayların, diğer Cambridge EFL sınavları adayları ve aynı zamanda diğer birçok Avrupa dil sınavları ile İngilizce düzeylerini karşılaştırabilecekleri anlamına gelir.

CPE 5. seviyedir.

end faq