first certificate

 İNGİLİZCE FIRST CERTIFICATE NEDİR?

Cambridge’in First Certificate(FCE) sınavı her yıl 100'den fazla ülkede 250.000 kişi tarafından yapılan üst-orta düzeyde bir sınavdır. FCE Cambridge sınavlarının 3. seviyesidir.

Bu seviyede, öğrenciler İngilizce konuşulan ortamda turist olarak rahat bir şekilde iletişim kurabilmeliler.
Tüm Cambridge sınavlarında olduğu gibi FCE sınavı dört ana dil becerilerini kapsar: Okuma, yazma, konuşma ve dinleme. Buna ek olarak Cambridge, öğrencinin gerçek İngilizce konuşulan ortamlardaki iletişim yeteneğini de göz önünde bulundurur.

Dünyadaki birçok işveren kendi şirketlerine personel alımı için bu sertifikayı bir gereklilik olarak görmektedir.

FCE sınavı üç testten oluşmaktadır: Okuma ve yazma, dinlediğini anlama ve son olarak konuşma. Okuma ve anlama kısmı final notunun %50sini oluştururken, dinlediğini anlama ve konuşma bölümlerinin her biri %25ini oluşturur.


İlgili kurslar

Daha fazla bilgi

SINAV ALIŞTIRMALARI

FCE sınavına giren adaylar 5 farklı bölümde test edilirler: Okuma, Yazma, İngilizcenin Kullanımı, Dinleme ve Konuşma. Her bölüm final notunun % 20 sini oluşturmaktadır.

- TEST 1: Okuma (1 saat)
Bu test, her birinde okuduğunu anlamaya dayalı sorular bulunan üç farklı bölümden oluşmaktadır.
Öğrencilerin metinlerin ana fikirlerini ve yapılarını anlamaları ve belirli bilgileri belirleyip bulmaları beklenmektedir.

- TEST 2: Yazma ( 1 saat 20 dakika)
Adayların, her biri yaklaşık 120-180 kelime olacak şekilde iki metin yazmaları gerekmektedir. İlk metin işle alakalı (resmi) bir mektuptur. İkincisi ise öğrenci tarafından seçilir.

- TEST 3: İngilizcenin Kullanımı ( 45 dakika )
Öğrenciler bu bölümde, dilbilgisi yapılarını belirleyip ve kullanmalarının yanı sıra kelime bilgilerini de değerlendirecek bir dizi alıştırma yaparlar.

- TEST 4: Dinleme (Yaklaşık 40 dakika)
Öğrenciler bir dizi kısa metin, diyalog ve monolog, dinlerler. Bu testte, dinlenilen kayıtlardaki temel bilgilerin yani sıra bazı özel bilgileri de anlama yeteneği test edilir.

- TEST 5: Konuşma (Yaklaşık 14 dakika)
Adaylar ikişer ikişer test edilir. İki sınav görevlisi bulunmaktadır. Bir sınav görevlisi adayın performansına odaklanırken diğeri de görüşmeyi yapar. Bu bölüm dört kısımdan oluşur. İlk kısımda adaylara tanışma soruları sorulurken, ikinci bölümde iki fotoğraf verilir. Bu bölümde adaylar 1 dakika boyunca kesintisiz konuşmalı ve diğer aday konuşmasını bitirince onun fotoğrafı ile ilgili bir soruyu cevaplandırmalıdır. Üçüncü bölümde adaylara bir takım resimler ve yönlendirmeler verilir ve adayların resimlerle alakalı sorularla bir çeşit anlaşmaya varmaları beklenir. Dördüncü ve son bölümde ise sınav görevlisi, iki adayı da üçüncü bölümde çıkmış olan genel konulardan biriyle alakalı bir tartışmaya katar.

SINAV TARİHLERİ

Sınavlar, her yıl Mart, Haziran ve Aralık aylarında, yapılmaktadır. FCE sınavı sadece Cambridge tarafından onaylanmış resmi sınav merkezlerinde gerçekleştirilir. 130 ülkede 2.400 'den fazla onaylı merkez bulunmaktadır.

Kayıt olmak için adaylar yetkili merkez ile 10 hafta önce irtibata geçmelidir. UCLES aracılığı ile direk olarak kayıt olmak mümkün değildir.

TESTİN KONTROL EDİLMESİ VE SONUÇLARIN YAYINLANMASI

Testler tamamlandığında, kontrol edilmeleri için Cambridge’e gönderilir.

Sınavları kontrol eden görevliler son derece deneyimli ve tecrübeli yetkililer tarafından denetlenir ve yönlendirilir.

FCE için beş olası değerlendirme vardır:

  • A, B, C (geçer not)
  • D, E (kaldı demektir)

Genel sonuç, her bir testte elde edilen puanların birbirine eklenmesi ile elde edilir.

Sınavdan iki hafta sonra, öğrenciler sonuçları internetten kullanıcı numarasını ve şifresini girerek görebilirler. Sınavdan sekiz hafta sonra da bir sonuç belgesi yollanır.

Sınavı başarı ile tamamlamış öğrencilerin sertifikaları yaklaşık on hafta sonra hazırlanır

end faq