YLE: Çocuklar için İngilizce

  • YLE (Young Learners English) sınavları yaşları 7 ile 12 (7 ve 12 dahil) arasında değişen İngilizce’yi yabancı dil olarak yeni öğrenmeye başlamış her milletten
    çocuklar içindir.
  • Bu sınav öğrencilerin çabasını test eden, uluslararası geçerliliği olan bir seri Cambridge sınavlarına doğru atacakları ilk adımdır.
  • Herhangi bir dilin dört temel becerisini değerlendirir: konuşma, dinleme, okuma ve yazma.
  • Öğrenciler, mümkün olduğu takdirde kendi sınıflarında, mümkün olmadığı takdirde ise en yakın Cambridge merkezinde değerlendirir.

İlgili kurslar

Daha fazla bilgi

İÇERİK

Bu sınav kimler içindir?

Bu sınav anadili ne olursa olsun tüm milletten çocuklar için tasarlanmıştır. Sınav içeriği herkes için uygun ve ilginç olacak şekilde hazırlanmıştır.

 

Sınav hangi dil becerilesilerini kapsar?

Bu sınav öğrencinin İngilizce seviyesini tam olarak belirleyebilmek için dört dil becerisini test eder: dinleme, konuşma, okuma ve yazma.

SINAVLAR

Bu sınav nasıldır?

Bu yaş grubundaki çocuklara sınav hazırlamak için çok düşünülmüştür. Yetişkinler için olduğu gibi Cambridge sınavları saygın olup, çocuklar için bilindik konu ve aktivitelere dayanır.

Sınavın her bölümü üç kısma ayrılır:

Konuşma

Dinleme

Okuma ve Yazma

Okuma, dinleme ve yazma sınavlarının her biri seviyelerine bağlı olarak 40 ile 60 dakika, konuşma sınavı ise 5 ile 10 dakika arasında sürer.

 line

Sınavları kim kontrol eder?

Konuşma sınavı uzmanları sınav merkezlerini ziyaret eder ve çocukların konuşma sınavlarındaki performanslarını değerlendirir. Diğer testler ise Cambridge’e gönderilir ve UCLES sınav görevlileri tarafından kontrol edilir.

 line

Adaylar ne elde eder?

Sınavı tamamlayan adaylar her bir dil becerisi için: Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma, bir ile beş arasında (kalkanlar ile belirtilen) bir not alır.

 line

Sınavlar nerede ve ne zamandır?

Öğrenciler, mümkün olduğu takdirde kendi sınıflarında, mümkün olmadığı takdirde ise en yakın Cambridge EFL merkezinde değerlendirir.

Bu merkezler, her ne kadar adayların sınavdan yaklaşık sekiz hafta öncesinde kayıt olmaları gerekse de, sınavları bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yılın herhangi bir zamanında organize edebilirler.

ÇALIŞMA MATERYALLERİ

Ne tür çalışma materyalleri elde edilebilir?

Cambridge Young Learners Testi, Homerton College ile yapılan işbirliği sonucunda özellikle bu yaş grubu için bir takım geleneksel eğitim-öğretim materyalleri ve CD-ROM hazırlamıştır. Her ne kadar yapılan testler belli bir kursla bağlantılı olmasa da, bu materyaller herhangi bir kursta kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

SERTİFİKALAR

YLE Starters YLE Movers YLE Flyers

 

end faq