banner-ket

KET İNGİLİZCE TESTİ NEDİR?

Cambridge’in "Ket İngilizce Testi" (KET) 60 farklı ülkede İngilizce öğrenen 30.000 'den fazla kişiye sunulan temel bir testtir. KET skalanın en üst kısmında yer alır.

Bu seviye öğrencilerin sosyal ya da iş ortamında iletişimi için gerekli dil becerilerini geliştirmeleri için tasarlanmıştır.

Tüm Cambridge sınavlarında olduğu gibi KET sınavı dört ana dil becerilerini kapsar: Okuma, yazma, konuşma ve dinleme. Buna ek olarak, öğrencinin İngilizce iletişim kapasitesini arttırmak için dilbilgisi ve kelime dağarcığı bilgisi genişletilmiştir.

KET sınavı temel bir seviyeyi değerlendirse de, sosyal ve iş ortamlarında faydalı olacak temel becerileri elde eder.

Avrupa Konseyi’nin iletişimsel yaklaşım çerçevesinde belirlediği seviyelere göre KET sınavı “Waystage” seviyesindedir.


İlgili kurslar

Daha fazla bilgi

SINAV ALIŞTIRMALARI

KET sınavı üç testten oluşmaktadır: Okuma ve yazma, dinlediğini anlama ve son olarak konuşma. Okuma ve anlama kısmı final notunun %50sini oluştururken, dinlediğini anlama ve konuşma bölümlerinin her biri %25ini oluşturur

-Test 1: Okuma ve Yazma (Süre: 1 saat 10 dakika)

Okuma metinleri kısa olup genel reklam kartları ve makalelerinden oluşabilir. Adaylar okuduklarını anlama kapasitelerini gösterebilmek için bir seri uygulama yapmalıdır.

Yazma testinde öğrenciler boşlukları doldurmalı; örneğin bir metindeki boşlukları doldurma, bir form doldurma, ya da kısa bir not yazmalıdır.

-Test 2: Dinleme (Süre: yaklaşık 25 dakika)

Öğrenciler bu bölümde dinleme yeteneklerini gösterirler. Dinleme kaydını kontrol etmelidirler.

-Test 3: Konuşma (Süre: 8- 10 dakika)

Adaylar ikişer ikişer test edilir. Onların dil kabiliyetleri yanı sıra etkileşimleri de değerlendirilir. Öğrenciler, kendi aralarında ve genel ve kişisel sorular soracak olan sınav görevlisi ile konuşurlar.

SINAV TARİHLERİ

Sınavlar, yılda altı kez: Mart, Mayıs, Haziran (iki kez), Kasım ve Aralık aylarında, yapılmaktadır. KET sınavı sadece Cambridge tarafından onaylanmış resmi sınav merkezlerinde gerçekleştirilir. 130 ülkede 2.400 'den fazla onaylı merkez bulunmaktadır.

Kayıt olmak için adaylar yetkili merkez ile 10 hafta önce irtibata geçmelidir. UCLES aracılığı ile direk olarak kayıt olmak mümkün değildir.

TESTİN KONTROL EDİLMESİ VE SONUÇLARIN YAYINLANMASI

Testler tamamlandığında, testler kontrol edilmesi için Cambridge gönderilir.

Sınavları kontrol eden görevliler son derece deneyimli ve tecrübeli yetkililer tarafından denetlenir ve yönlendirilir.

KET için dört olası değerlendirme vardır; Üstün Başarı (Pass with merit), Geçti (Pass), Neredeyse Geçti (Narrow Pass), Başarısız (Fail). Genel sonuç, her bir testte elde edilen puanların birbirine eklenmesi ile elde edilir.

Sınavdan beş ya da altı hafta sonra, öğrencilere bir sonuç belgesi yollanır.

Sınavı başarı ile tamamlamış öğrencilerin sertifikaları yaklaşık on hafta sonra hazırlanır.

end faq