PRELIMINARY İNGİLİZCE TESTİ NEDİR?

Her yıl 80’den fazla ülkede 70.000 'den fazla öğrencinin girdiği Cambridge’in PET sınavı İngilizce alt-orta seviyedeki öğrenciler içindir. PET sınavı ikinci aşamada bir sınavdır.

Bu seviyede başarılı olmuş öğrenciler İngilizce konuşulan sosyal ya da iş ortamlarında iletişimleri için gerekli dil becerilerine sahip demektir.

Tüm Cambridge sınavlarında olduğu gibi PET sınavı dört ana dil becerilerini kapsar: Okuma, yazma, konuşma ve dinleme. Buna ek olarak, öğrencinin İngilizce iletişim kapasitesini arttırmak için dilbilgisi ve kelime dağarcığı bilgisi genişletilmiştir.

Avrupa Konseyi’nin dil değerlendirmesi çerçevesinde belirlediği seviyelere göre PET sınavı "Threshold" seviyesindedir


İlgili kurslar

Daha fazla bilgi

SINAV ALIŞTIRMALARI

PET sınavı üç testten oluşmaktadır: Okuma ve yazma, dinlediğini anlama ve son olarak konuşma. Okuma ve anlama kısmı final notunun %50sini oluştururken, dinlediğini anlama ve konuşma bölümlerinin her biri %25ini oluşturur.

-Test 1: Okuma ve Yazma (Süre: 1 saat 30 dakika)
Okuma- Bu bölümde adayların işaretleri ve kısa yazıları anlamaları beklenir. Ayrıca adayların kısa metinlerden gerekli bilgiyi seçebildiğini; metnin ana fikrini ve hedef kitledeki etkisini anladığını belirtmeleri beklenir.
Yazma- Adaylar olayları tarif edebilmeli ve bu olaylarla ilgili görüşlerini yazılı olarak ifade edebilmelidirler.

Test 2 - Dinleme (Süre: 30 dakika)
Adaylar dinlenilen diyaloglardan bir dizi bilgiyi çıkarma yeteneklerini göstermelidir.

-Test 3 - Konuşma (Süre: 11 dakika yaklaşık)
Adaylar ikişer ikişer test edilir. Sınav görevlisi her iki adayı da değerlendirir. Öğrenciler, sınav görevlisinin soracağı soruları anlamalı ve açık bir şekilde cevaplandırmalıdırlar.

SINAV TARİHLERİ

Sınavlar, yılda altı kez: Mart, Mayıs, Haziran (iki kez), Kasım ve Aralık aylarında, yapılmaktadır. PET sınavı sadece Cambridge tarafından onaylanmış resmi sınav merkezlerinde gerçekleştirilir. 130 ülkede 2.400 'den fazla onaylı merkez bulunmaktadır.

Kayıt olmak için adaylar yetkili merkez ile 10 hafta önce irtibata geçmelidir. UCLES aracılığı ile direk olarak kayıt olmak mümkün değildir.

TESTİN KONTROL EDİLMESİ VE SONUÇLARIN YAYINLANMASI

Testler tamamlandığında, testler kontrol edilmesi için Cambridge gönderilir.

Sınavları kontrol eden görevliler son derece deneyimli ve tecrübeli yetkililer tarafından denetlenir ve yönlendirilir.

PET için dört olası değerlendirme vardır; Üstün Başarı (Pass with merit), Geçti (Pass), Neredeyse Geçti (Narrow Pass), Başarısız (Fail). Genel sonuç, her bir testte elde edilen puanların birbirine eklenmesi ile elde edilir.

Sınavdan beş ya da altı hafta sonra, öğrencilere bir sonuç belgesi yollanır.

Sınavı başarı ile tamamlamış öğrencilerin sertifikaları yaklaşık on hafta sonra hazırlanır.

end faq